سیلندر ترمز تیبا – سهند ریخته گر
ریخته گری سهند
EN fa

شماره فنی: MM58334-FD100

استاندارد قطعه: JIS-FC25


این قطعه بصورت خام ریختگی و ماشینکاری شده و آماده مونتاژ قابل فروش میباشد

آمار بازدید