دیسک ترمز تندر90 – سهند ریخته گر
ریخته گری سهند
EN fa

شماره فنی: 8200171765

استاندارد قطعه: STD.02-21-001/--F . GL09 or GL11


این قطعه بصورت خام ریختگی و ماشینکاری شده قابل فروش میباشد

آمار بازدید