دیسک ترمز پیکان – سهند ریخته گر
ریخته گری سهند
EN fa

شماره فنی:

استاندارد قطعه: STD. DIN EN 1561 .GG25


امکان فروش این قطعه بصورت خام ریختگی و یا ماشینکاری شده آماده مونتاژ وجود دارد.

آمار بازدید