چرخ نافی دار – سهند ریخته گر
ریخته گری سهند
EN fa

شماره فنی: 44 150 811

استاندارد قطعه: STD . DIN1691 . GGG70


آمار بازدید