ریخته گری سهند
EN fa

تجهیزات و ماشین آلات موجود و همچنین قابلیت ساخت ماشین آلات مخصوص برای هر نوع ماهیچه در داخل شرکت این امکان را فراهم آورده تا انواع ماهیچه های ساده و پیچیده با تعداد و تیراژهای متنوع در شرکت تولید و ب خط مونتاژ تحویل گردد.

 

آمار بازدید