میلگرد چدنی در سایزهای مختلف – سهند ریخته گر
ریخته گری سهند
EN fa

شماره فنی:

استاندارد قطعه: STD. DIN EN 1561 .GG25


این میلگردها در سایزهای زیر جهت استفاده بعنوان گاید (گیت)سوپاپ خودرو و همچنین مصارف مختلف صنعتی مطابق با آنالیز

درخواستی مشتری و با ابعاد زیر تولید می شود :

 

آمار بازدید