سیلندر ترمز کامیون بادسان – سهند ریخته گر
ریخته گری سهند
EN fa

شماره فنی:

استاندارد قطعه: STD. DIN EN 1561 .GG25


آمار بازدید