نمایشگاه بین المللی قطعات و مجموعه های خودرو 21 الی 24 آبان 1397سالن: 27 غرفه : 1 – سهند ریخته گر
ریخته گری سهند
EN fa

حضور شرکت سهند ریخته گر در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات،لوازم و مجموعه های خودرو تهران

محل برگزاری :    تهران – بزرگراه چمران – محل دایمی نمایشگاههای بین المللی تهران

زمان برگزاری :      ۲۱ الی ۲۴  آبان ماه ۱۳۹۷

سالن : ۲۷

غرفه  : ۱

آمار بازدید